Google+ Followers

lördag 10 september 2016

Kanadagås!


Kanadagås, detta flygande minnesmärke över Bengt Berg!

Både hatad och älskad.

Det är en nordamerikansk art med utbredningsområde i Kanada, Alaska och norra USA.

De första kanadagässen fördes in på 1600-talet till Jakob II:s samling av vattenfåglar i St James Park i London. 1927 kom de två första fåglarna till Sverige införda från Nederländerna av Bengt Berg. Sedan han flyttade till Eriksberg ökade utplanteringarna och har nu etablerat sig i hela norra  Europa.

När Erik Rosenberg på 1950-talet gav ut sin berömda fågelbok skriver han att kanadagås hålles som parkfågel, men ses ej sällan flygande fritt i naturen. Nu är beståndet ca 20000 par, utbredd över hela landet, med störst antal i Småland.

Det är vår största gås och ses kanske mest med negativa ögon på grund av dess betande av växter och den kraftiga nedsmutsningen av park- och badmiljöer, där vi människor och kanadagåsen delar intresset för miljön.
De milda vintrarna innebär att stora övervintrande flockar håller till i Skåne. Att se flockar med ett par tusen individer är ingen sensation.

Det är en vacker fågel och för mig är de stora vinterflockarna en härlig syn!

Från 0 till 20000 par på 90 år. Starkt marscherat!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar