Google+ Followers

tisdag 14 juli 2015

En stund i kvällningen...


Det är varmt, vindstilla och det är flyttfågeltider! Det gör kvällsvandringen till en njutning. En liten flock vadare kommer svirrande över havet och slår till på en sten intill mig. Kärrsnäppor och en spovsnäppa!

En stor flock storskrakar ligger, till synes bara njutande av tillvaron likt mig själv.

Storskrakar, några knölsvanar och en ejder.

En gravand håller till här...

....och har några ungar med sig.

En gråhäger står, som vanligt filosofiskt tänkande, på ett ben.

Vadarflocken tar lugnet till sig. De nöjer sig med stenen och en del passar på och tar sig en liten tupplur!

Det är många "grårockar" på stenarna runt mig. Det är förvånansvärt ostört på stranden. Kvällen är en ren njutning. Havet speglar en blå himmel. En gransångare har ännu inte tröttnat på sin enkla visa utan låter inifrån strandsnåren. Ett stilla kluckande från vattnet som i små vågor slår in mot strandstenarna.

En havstrut, stor, mäktig, låter några kraftfulla rop rulla i kvällningen.

En småtärna, denna näpna varelse, har slagit ner på en sten, knappt större än den själv.

Ännu fler hägrar slår till.

Ännu en småtärna har sällskap en skrattmås. Man ser hur liten tärnan är i jämförelse.

Småtärnorna blir tre och får sällskap av en fisktärna.

Allra längst ut mot havet har storskarvarna slagit sig ner och inväntar natten.

Stillheten, friden, förstärks av detta spegelblanka hav.

Jag tar farväl av en underbar stund och av en ensam kärrsnäppa letande en sista matbit för kvällen.
"All den kärlek himlen rymmer ligger samlad i ett dunkelt ljus"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar