lördag 15 juni 2019

Coccothraustes vid Rydsgårds gods


Denna sköna försommardag gjorde vi en vandring i Rydsgårds gods marker. En ljuvlig promenad under mycket fågelsång och genom härliga ädelskogsmarker.

En ros hade klättrat 5-6 m upp i en gran för att riktigt sticka ut.

 Här och var finns också små ogenomträngliga grandungar.

Utsikten är milsvid. Långt borta i horisonten skymtar vi havet. Det är få kor förunnat att ha så fin utsikt vid matbordet!

Under den alltid så välkomna kaffepausen behagade en gammal, fint utfärgad havsörn visa upp sig. Dagens observation nr 1! En röd glada (till höger) uppvaktade.

Men på den officiella, utmärkta, utsiktspunkten, ja, jag vet inte vad ska säga? Mycket träd var det, men knappast utsikt!

Kaprifol

En och annan natebevuxen vatten pöl passerades.....

....liksom en nattviol.

Runstenen, vid kanten av Rydsgårdssjön, var sista anhalten efter en fin vandring.
"Kåta gjorde kummel dessa efter Sven, Ballöges son, hedrande maken sin. Han var thegnarna främsta"
så lyder inskriptionen. Stenen (Södra Villie-stenen) stod ursprungligen i Villie men flyttades hit 1875.
Man vet inte exakt vad "thegn" betyder men det var troligtvis en titel som endast personer ur det övre samhällsskiktet fick bära.
Vi såg 40 fågelarter under promenaden!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar