Google+ Followers

måndag 8 juni 2015

Vombs ängar


Ängsfågeln nummer ett! Storspov!

Det växer äkta kastanjer här och var, ännu lite vackrare än de vanligare hästkastanjerna.Vombs ängar är ett säkert kort när det gäller storspov. Det är ständigt någon drillande spov över ängarna, så härligt! Men att klia halsen är inte lätt när man har 10 cm näbb i vägen!

Just nu lyser ängskovallen i stora fält ute på ängarna.

En och annan fälthare håller mig sällskap.

Det är en vacker växtlighet här. Det är beträdnadsförbud annars skulle det vara roligt att närmare bekanta sig med floran.Vombs ängar med häckningsplatsen för de vita storkarna. Är man riktigt uppmärksam så ser man boet något till vänster om mitten av bilden.

Det är två ungar i boet som övervakas av en vuxen fågel.


Revingefältet ligger intill ängarna och betas av helt frigående kor. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar