Google+ Followers

torsdag 17 mars 2016

En hamn i förvandling


Så är den snart klar, den nya promenaden utefter hamnen i Simrishamn. Det ser inte ut att vara så stor förändring, men det har vållat mycket lokal debatt. Den lilla sandstranden längst bort är de sista resterna av den ursprungliga hamnen i Simrishamn. Det är framförallt den, diskussionen berört. Men det blev kvar en liten rest i alla fall. När invasionsstyrkorna nu anländer till påsk är detta en värdefullt tillskott till framkomligheten vid hamnen!

Samtidigt snyggar man till och gör tillgängligt på udden mitt mot Bornholmskajen.

Men en slumrande sothöna sträcker lojt på benen och kommer trivas ändå....

.....liksom viggarna som snart överger vintervistet i hamnen och drar mot lämpligare häckningsvatten.

Måsar och trutar tar också det hela med ro.....

....i väntan på att småbåtshamnens parkeringsplatser ska fyllas av turismens båtar.

Utanför ligger havet solglittrande....

....men åstadkommer ett försök att visa sin våldsamhet, när det förstrött skummar över några strandstenar.

Men Hotel Svea ligger där och tänker, det blev nästan som tidigare. Om nu Hotel kan tänka!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar