Google+ Followers

måndag 30 maj 2016

Elnas hus i Örum


Elnas hus - Elna var den sista bofasta och lämnade huset på 1940-talet.

Huset är ett husmanshus från 1806. Husmanshus var en gång vanliga i Skåne. Personerna som bodde här ägde själva huset men hade ingen odlingsbar mark som hörde till. På Länsstyrelsens ritning över Elnas hus ser man hur människor och djur levde i samma hus.

Husen var uppförda i korsvirke, facken fyllda med lersten, gråsten och kline, till en del brädfodrade.

I djur- och logdelen var ljusinsläppen små!

 I husmanshusen, även kallade gatehus, bodde en betydande del av den arbetskraft som behövdes utöver gårdarnas egen arbetskraft.

Brunnen finns kvar.

Husmanshusen var vanliga i slutet av 1800-talet men försvann i takt med jordbrukets rationalisering.

 Till vänster ser man "illaren" husets värmekälla.

Köket
Elnas hus representerar ett försvunnet byggnadsskick men även en påminnelse om en försvunnen samhällsklass.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar