Google+ Followers

söndag 1 maj 2016

Rörhöna


Rörhöna, denna "höna" som lever bland rörvass och andra vegetationsrika kärrmarker. Namnet kommer ursprungligen från åsikten att sumphönsen var hönsliknande i utseendet. Andra äldre namn är vattenhöna och grönfotad sumphöna. Intressant kan vara att tjäderhöna i forna dar norrut i landet kallades ryr- eller rörhöna!

Oftast ser man den så här bakom vass, grenar i kanten av en damm. Den är en ganska bra klättrare och jag har många gånger sett den högt upp i videbuskar eller liknande.

Det är en vacker fågel med en blåviolett ton på hals och bröst och en bruntonad rygg. Den röda näbbplåten lyser vackert.

Det är en tillbakadragen art som inte ses i första taget. Det märks också på det som finns i folktroberättelser där sumphönsen praktiskt taget helt saknas. Den röjer sig lättast med lätena, varav ett kraftigt kvorl brukar höras.

Det är bara att vänta, till slut brukar de visa sig och är då inte särskilt skygga.

Det är de små dammarnas och märgelgravarnas fågel nr 1.  Har också blivit vanlig i parkdammar.

Fåglarna i Sverige redovisar antalet par i landet till 3100, varav 1200 häckar i Skåne, men säger samtidigt att det är nog en underskattad siffra, mest beroende på det tillbakadragna levnadssättet.


Det är ofta man skymtar lite rött bland kaveldunsbladen och det är den lilla skymten man får glädjas åt.

Den lever ofta tillsammans med sothöna.....

....som nu kommit långt i häckningen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar